Δημιουργούμε
ιδανικές συνθήκες σκίασης,
για όλες τις εποχές του χρόνου!
 • Τα συστήματα Cassette Horizon και Cassette Flobox έχουν στρογγυλεμένες γραμμές που προσφέρουν ένα δι
 • Τέσσερα διαφορετικά προφίλ ειδικού κράματος αλουμινίου συνδυάζονται σε κλειστό box και προσφέρουν τη
 • Οι βάσεις της κασέτας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δέχονται όσους βραχίονες είναι απαραίτητοι, σε
 • Κασέτες Horizon - Flobox. Τα συστήματα Cassette Horizon και Cassette Flobox αποτελούν μια σειρά προϊ
 • Summer Style - Κασέτα σκίασης Horizon
 • Τα συστήματα Cassette Horizon και Cassette Flobox έχουν στρογγυλεμένες γραμμές που προσφέρουν ένα δι
 • Τέσσερα διαφορετικά προφίλ ειδικού κράματος αλουμινίου συνδυάζονται σε κλειστό box και προσφέρουν τη
 • Οι βάσεις της κασέτας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δέχονται όσους βραχίονες είναι απαραίτητοι, σε
 • Κασέτες Horizon - Flobox. Τα συστήματα Cassette Horizon και Cassette Flobox αποτελούν μια σειρά προϊ
 • Summer Style - Κασέτα σκίασης Horizon

Κασέτες - Συστήματα Markilux


 • Κασέτες Markilux
  Συστήματα σκίασης κασέτας (markilux 990, markilux 5010, markilux 6000 & markilux ES-1), ημικασέτας (markilux 1500) και ανοιχτά χωρίς κασέτα, γερμανικής τεχνολογίας.
 • Horizon
  Συστήματα σκίασης Cassette Horizon και Cassette Flobox